Mondiaal

Mondiaal wordt eiwitinnovatie een steeds belangrijker thema.
De FAO (Food and Agriculture Organisation) voorspelt een verdubbeling van de vraag naar voedsel in 2050.

Insecten bevatten een hoge kwaliteit eiwitten, vitaminen en aminozuren. Insecten hebben een gunstige voederconversie en produceren aanzienlijk minder broeikasgassen en NH3.
Insecten zijn uitstekend in staat om van laagwaardige organische reststromen hoogwaardige eiwitten te produceren. Daarom zijn insecten een potentiele bron voor de productie van eiwitten. Direct voor humane consumptie of indirect voor voedsel voor dieren.

 


 

Nationaal

Nationaal bezien heeft het kabinet zich positief uitgesproken over de mogelijkheden van insecten als voedingsbron.
Den Haag vindt dat aanpassingen nodig zijn in de huidige voedselproductie en -consumptie om ook in de toekomst
voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen.

 


 

Regionaal

Regionaal hebben bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen én overheden, zich verenigd in het IPIP (Insect Protein Innovation Platform) om vorm en invulling te geven aan het thema eiwitinnovatie in de regio Zuidoost Nederland. Vanuit dit platform wordt serieus werk gemaakt
van het thema eiwitinnovatie o.a. middels de kweek van insecten (www.insectinnovation.org). De kweek van insecten gaat groot worden. Dit biedt vele kansen, wellicht ook voor u.

Vandaar dat IPIP op 21 januari 2016 een congres ‘Insecten, voedsel van de toekomst!’ gepland heeft over de kansen en mogelijkheden die insecten bieden. Dit congres vindt plaats van 12.30 – 17.00 uur in de Villa Flora in Venlo. Vanuit de triple helix (overheid – onderzoek/onderwijs – en ondernemers) worden de aanwezigen door een aantal gerenommeerde sprekers bijgepraat over de laatste stand van zaken op het gebied van afvalverwerking, de kweek van insecten, verwerking en toepassing van insectenproducten in feedfood-farma. Tevens vindt er een minibeurs rondom insecten plaats, worden er workshops gehouden en in het co-creatie lab worden hapjes met insecten bereid.

Doel van dit alles is om de regio Zuidoost Nederland te ontwikkelen tot het kloppende hart van de Europese insectenteelt. Hoe en waar dit wordt gerealiseerd wordt op deze middag nader uit de doeken gedaan. Uw hulp is daarbij nodig. Wilt u daarbij aanwezig zijn: noteer alvast 21 januari 2016 in uw agenda. Binnenkort volgt een uitgebreid programma met meer informatie.

Het congres ‘Insecten, voedsel van de toekomst!’ vindt plaats op 21 januari 2016 van 12.30 – 17.00 uur in de Villa Flora te Venlo.

Klik hier om u aan te melden voor dit congres…

 

 

Phone:
Eric Michels: +31 (0) 6 57320516

© Copyright 2015 Design en ontwikkeling Eijdems Internet